RISICO

Vallende voorwerpen maatregelen

Vallende voorwerpen maatregelen

Maatregelen

 • Risico op geraakt worden door vallende voorwerpen kun je verminderen door in hoogwerkers en op steigers de materialen goed te zekeren of veilig neer te zetten. Zorg op steigers voor een schoprand. Bij hijsen is het zorgvuldig aanslaan van de last van belang, evenals het voorzichtig manoeuvreren. Dit geldt ook voor het werken met een vorkheftruck. 
 • Zorg dat alle medewerkers en alle externen een Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) certificaat hebben voor veilig werken.  De VCA is van oorsprong een controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Tevens bevat VCA aanvullende eisen om de veiligheid  tijdens het werk te verhogen. Door zoveel mogelijk betrokkenen van een VCA te voorzien heeft iedereen hetzelfde referentiekader met betrekking tot veilig werken. Groot voordeel is dat ook allerlei diensten werken met VCA (bv brandweer, calamiteiten diensten). Natuurlijk kunnen veel soorten maatregelen genomen worden, van goede werkschoenen tot werkinstructies, tot toezichthouders etc, maar ca 80% van de ongevallen op de werkplek vindt plaats door bewust en (nog vaker) onbewust onjuist gedrag van personen, dus is het van belang om deze bron aan te pakken door medewerkers en externen vooraf goed opgeleid op het werk te laten verschijnen. 
  • Vraag vooraf aan alle op de locatie werkende personen een VCA certificaat te tonen. NB: VCA is niet bij wet verplicht. Het kan wel door opdrachtgevers worden geëist dat opdrachtnemers VCA-gecertificeerd zijn. 
  • Neem dit op in de inkoopvoorwaarden richting aannemers en onderaannemers 
  • Bepaal vooraf het gewense VCA niveau: Er wordt onderscheid gemaakt tussen Basisveiligheid (Voor operationele medewerkers) en Veiligheid voor operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). Het bijbehorende certificaat is tien jaar geldig en geeft aan dat de medewerker in ieder geval op de hoogte is van de geldende veiligheidseisen. VOL-VCA verdient de voorkeur
  • Organiseer bij voorkeur bij aanvang van elke klus een toolboxmeeting voor alle werkenden. 
 • Draag altijd een helm wanneer het risico op vallende voorwerpen bestaat. Loop nooit onder de last bij hijswerkzaamheden.  
 • Het verplicht dragen van een helm wordt aangeduid met dit pictogram: 
Icoon helm

Pictogram helm dragen verplicht