RISICO

Vallen, uitglijden, bekneld raken wettelijke basis

Vallen, uitglijden, bekneld raken wettelijke basis

Wettelijke basis

 • Arbowet Artikel 3. lid 1 De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden. 
 • Arbowet Artikel 3. lid 2 De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.  
 • Arbowet Artikel 5 De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op.  
 • Arbowet Artikel 8 De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers. 
 • Arbowet, artikel 3. lid 2 De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken  
 • Arbobesluit, artikel 3.2 Algemene vereisten (o.a. veilig op de arbeidsplaats kunnen komen) 
 • Arbobesluit, Artikel 3.11. Vloeren, muren en plafonds van arbeidsplaatsen 
 • Artikel 3.15. Markering gevaarlijke plaatsen  
 • Arbobesluit: Artikel 3.16 Voorkomen valgevaar 
 • Arbobesluit, artikel 7.4 Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen Arbobesluit, artikel 7.4a Keuringen  
 • Arbobesluit, artikel 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen  
 • Arbobesluit, artikel 7.6 Deskundigheid werknemers  
 • Arbobesluit, artikel 7. 7 Veiligheidsvoorzieningen i.v.m. bewegende delen  
 • Richtlijn Arbeidsmiddelen (2009/104/EG) Voorschriften die gelden voor alle arbeidsmiddelen Tabel 1-3 Overzicht relevante wet- en regelgeving ten aanzien van knellen, pletten en snijden