RISICO

Traumatische ervaring maatregelen

Traumatische ervaring maatregelen

Maatregelen

 • Zorg bij werving en selectie en PMO dat bij functies waar mogelijk sprake is van lastige situaties dit issue in beeld is. Geef de sollicitant een realistisch vooruitzicht op wat het werk met zich mee kan brengen.
 • Voorkomen van traumatische gebeurtenissen is lastig. Stuur nooit een medewerker alleen op pad als er ook maar enig vermoeden is van een mogelijk lastige situatie.
 • Niet elke traumatische gebeurtenis leidt ook tot een trauma. Onderstaande signalen wijzen op een mogelijk verstoorde verwerking.
  • het hebben van verontrustende herinneringen of dromen over de gebeurtenis;
  • overstuur raken van herinneringen;
  • het hebben van lichamelijke stressreacties;
  • vermijdingsgedrag, verzuim;
  • slaapproblemen;
  • verhoogde prikkelbaarheid of agressie regulatie problemen (“kort lontje”);
  • onveiligheids- en/of angstgevoelens hebben, op scherp staan als het niet hoeft;
  • stemmingsverandering, sombere stemming;
  • concentratieproblemen;
  • toegenomen alcohol- of drugsgebruik;
  • functioneringsproblemen (werk en privé);
  • schuld en schaamte.

Als de werkgever/leidinggevende dit soort signalen waarneemt, adviseer dan de medewerker gebruik te maken van professionele ondersteuning (bijvoorbeeld via bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker en/of GGZ).

 • Zorg ook voor opvangmogelijkheden in de directe werkomgeving. Geef de mogelijkheid aan in gesprek te gaan met de vertrouwenspersoon.
 • Collegiale ondersteuning. Bekend is dat bij het verwerken van een traumatische gebeurtenis de bijdrage van collega’s als het gaat om signaleren en ondersteunen van essentieel belang is. Collegiale ondersteuning is goed toegankelijk en collega’s geven vaak ondersteuning zonder oordeel, commentaar of kritiek en met openheid, begrip en steun. Het is belangrijk om deze ondersteuning door collega’s een plek te geven in de dagelijkse gang van zaken.
 • Ondersteuning van collega’s. Een gebeurtenis kan ook gevolgen hebben voor de collega’s, zij hebben dan ook professionele steun nodig.
 • Heb je zelf een traumatische ervaring? Zoek actief steun!: Praktische en emotionele steun van andere mensen kan alles draaglijker maken. Wijs hen niet af. Je hebt er veel baat bij als je je ervaringen deelt met personen doe hetzelfde hebben meegemaakt. Zoek altijd hulp van een professional, blijf er niet mee rondlopen.