RISICO

RSI-klachten of KANS wettelijke basis

RSI-klachten of KANS wettelijke basis

Wettelijke basis

 • Arbowet Artikel 3. lid 1 De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden. 
 • Arbowet Artikel 3. lid 2 De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.  
 • Arbowet Artikel 5 De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op.  
 • Arbowet Artikel 8 Voorlichting en onderricht Werknemers moeten voldoende worden voorgelicht over: de risico’s van beeldschermwerk, de maatregelen die zijn genomen en wat zij zelf kunnen doen om gezonder te werken.  
 • Arbowet Artikel 11 Algemene verplichtingen van de werknemers, Werknemers moeten hun hulpmiddelen goed gebruiken en meewerken aan de voorlichting over gezond werken.
 • Arbobesluit Artikel 1.47.1 Thuiswerkers: toepasselijkheid De artikelen 5.1 t/m 5.12 gelden ook voor thuiswerkplekken.  
 • Arbobesluit Hoofdstuk 5, afdeling 2: Artikel 1.47.2 Thuiswerkers: werkplek. Als de werknemer zelf al beschikt over een beeldschermwerkplek thuis, hoeft de werkgever zo’n werkplek niet meer alsnog ter beschikking te stellen. 
 • Arbobesluit Artikel 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken De werkplekken moeten ergonomisch zijn ingericht. Arbobesluit Artikel 5.7 Definities Met de term ‘beeldschermwerkplek’ wordt de complete werkplek bedoeld: niet alleen de apparatuur, maar ook de software, het meubilair, de accessoires en de werkomgeving.
 • Arbobesluit: Artikel 5.10 Dagindeling van de arbeid  
 • Arbobesluit Artikel 5.11 Maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemer Beeldschermwerkers moeten een oogonderzoek kunnen ondergaan: voordat ze met een beeldscherm beginnen te werken, periodiek en bij klachten. 
 • Arboregeling; Artikel 5.1 Apparatuur en meubilair. De inrichting van de beeldschermwerkplek moet voldoen aan een groot aantal kwalitatieve eisen, onder meer met betrekking tot meubilair en apparatuur. 
 • Arboregeling; Artikel 5.2 Inrichting van de beeldschermwerkplek De omgeving van de beeldschermwerkplek moet voldoen aan een groot aantal kwalitatieve eisen, onder meer met betrekking tot verlichting, spiegelingen, geluid, warmte en vochtigheidsgraad.  
 • Arboregeling; Artikel 5.3 Programmatuur 

Deze artikelen zijn niet van toepassing als werknemers minder dan twee uur per dag beeldschermwerk verrichten.