RISICO

Oogletsel wettelijke basis

Oogletsel wettelijke basis

Wettelijke basis

Nadere informatie

Er zijn via het NEN tientallen normen te verkrijgen met verdiepende informatie over oog- en
gelaatsbescherming. De meeste zijn gericht op laswerk en werken met laserstraling. Voor de
provincies zijn de meest relevante normen:

 • NEN-EN-ISO 4007:2012 Persoonlijke beschermingsmiddelen/Oog- en gezichtsbescherming
 • NEN-EN 166:2001 Oogbescherming (hier staan nadere specificaties over alle soorten oogbeschermingsmiddelen);

 

Wettelijke basis

 • Veiligheidsbrillen zijn een categorie II PBM, dat wil zeggen dat een CE markering vereist is, let daarop bij aanschaf en gebruik.
 • Arbowet Artikel 3. lid 1 De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden.
 • Arbowet Artikel 3. lid 2 De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.
 • Arbowet Artikel 5 De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op.
 • Arbowet Artikel 8 De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers.
 • Verplichting beschikbaar stellen PBM: Arbowet Artikel 3, lid 1 sub b
 • Verplichting dragen van PBM: Arbowet Artikel 11 sub a en b, Arbobesluit artikel 8.3, lid 1 en 2
 • Voorlichting en onderricht gebruik PBM: Arbowet artikel 8, lid 3, toezicht: lid 4
 • Arbobesluit Artikel 8.3, lid 4Beschikbaarheid en gebruik inclusief tijdige vervanging PBM:
 • Arbowet artikel 16 lid 1 en 2 sub a, Algemene vereisten veiligheid en gezondheidssignalering:
  Gemarkeerde plaatsen gebruik PBM: