RISICO

Oogletsel maatregelen

Oogletsel maatregelen

Maatregelen

 • Voor alle situaties waarin oogbescherming een oplossing kan bieden dient rekening gehouden te worden met de volgende uitgangspunten.
  • Oogbescherming is een persoonlijk beschermingsmiddel en dit middel wordt niet eerder ingezet nadat gebleken is dat bronaanpak en collectieve aanpak (afscherming) niet mogelijk zijn;- Als huidbescherming eveneens vereist is, kies dan voor gelaatsbescherming inclusief oogbescherming.
  • Veiligheidsbrillen, overzetbrillen en ruimzichtbrillen beschermen alleen de ogen en zijn alleen geschikt tegen gevaren als (grof) stof, slijpspatten (spaanders) en vloeistofspatten die niet gevaarlijk zijn voor de huid. Maak een gerichte keuze uit een van de volgende vormen;
   • Veiligheidsbril: deze lijkt qua montuur op een gewone bril, maar de glazen zijn van speciaal materiaal: gehard glas of polycarbonaat.
   • Overzetbril: wordt over een gewone bril gezet om deze te beschermen tegen beschadiging.
   • Ruimzichtbril: beschermt de ogen en de eigen bril en biedt rondom de ogen bescherming tegen stof.

Bij werken met machines:

 • Kies bij inkoop voor de meest veilige apparatuur of vernieuw apparatuur eerder indien er risico’s vastgesteld zijn in de RI&E
 • Voorkom bewerking en verspaning en daarmee blootstelling aan loskomende deeltjes door met elementen op maat te werken. Dit vraagt de volgende voorwaarden:
  • Een precies ontwerp;
  • Aanleveren van reeds op maat gemaakte elementen;
  • In de ontwerpfase rekening houden met standaardmaten van elementen
 • Voorkom blootstelling door het kiezen voor een andere, minimaal verspanende werktechniek.
  • Kies voor een risicomijdende verwerkingsmethode, bijvoorbeeld knippen in plaats van zagen,
  • Indien zagen onvermijdelijk is: Denk daarbij ook aan bv gebruik van water bij zagen ipv droogzagen,
  • Kijk of afzuiging direct aan de bron mogelijk is (puntafzuiging)
 • Oogletsel voorkom je door bij deze werkzaamheden altijd de afscherming op machines intact te laten en een veiligheidsbril of gelaatbescherming te dragen. Krijg je toch iets in je oog, probeer dan niet te wrijven. Spoel je oog schoon met water. Als dat niet voldoende is, zoek dan zo snel mogelijk medische hulp.
 • Locaties en machines waar het risico op oogletsel bestaat, moeten zijn voorzien van het pictogram “Oogbescherming verplicht”
Icoon oogbescherming

Bij kans op perforatie door scherp voorwerp, bijvoorbeeld bij werken met een takkenversnipperaar:

 • Geef gereedschap mee om de werkplek voor aanvang van de taak veilig te maken (bv takkenknipper, schoeischaar)
 • Op locaties waar het risico op oogletsel bestaat, draag gelaat- of oogbescherming
 • Voorkom oogletsel door de locatie vooraf te bekijken en aan te passen, zoals het wegsnoeien van bosschages en struiken op of nabij de beoogde werkplek en het wegknippen losse takken

Bij kans op chemisch letsel (bij werken met gevaarlijke stoffen):

 • Vervang stoffen met ongunstige eigenschappen door stoffen met gunstiger eigenschappen, bijvoorbeeld keuze voor water gedragen producten in plaats van producten op basis van vluchtige organische stoffen;
 • Beperk het blootstellingsrisico via contact met een bron tot een minimum door verminderen van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen, bv. koop bij inkoop alleen in wat nodig is, voorkom (tussen)opslag en restjesopslag op de werkplek, kijk of processtappen vermeden kunnen worden (bv afwegen, schoonmaken beperken indien mogelijk en dan ook daarbij gebruik van oplosmiddelen vermijden) en kijk of transportstappen voorkomen kunnen worden;
 • Geef voorlichting en instructie over de stoffen waarmee gewerkt wordt, de risico’s ervan en de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen (gespecifieerd per type stof)
 • Op locaties waar het risico op oogletsel bestaat, draag gelaat- of oogbescherming
 • Beperk de blootstellingduur door bijvoorbeeld taakroulatie

Bij kans op stralingsletsel:

 • Op locaties waar het risico op oogletsel bestaat, draag gelaat- of oogbescherming . Stel voor gebruik vast tegen welk type straling het middel beschermt:
  • ultraviolet (UV): lassen, zonnestraling,
  • infrarood (IR, warmte): lassen, zonnestraling, open vuur
  • laserstraling.
 • Beperk de blootstellingduur door bijvoorbeeld taakroulatie

Bij kans op thermisch letsel:

 • Op locaties waar het risico op thermisch oogletsel door werken met open vuur bestaat, draag gelaat- of oogbescherming.
 • Beperk de blootstellingduur door bijvoorbeeld taakroulatie