RISICO

Onregelmatige werktijden wettelijke basis

Onregelmatige werktijden wettelijke basis

Wettelijke basis

In de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit staat hoeveel een werknemer mag werken. Hier volgt een samenvatting:

 • Een werknemer mag maximaal 12 uur per dienst werken. Per week mag nooit meer dan 60 uur gewerkt worden.
 • Over een periode van per week per 16 mag maximaal gemiddeld 48 uur per week gewerkt worden
 • Na een werkdag mag een werknemer 11 uur aaneengesloten niet werken. Wel mag deze rustperiode eens in de 7 dagen ingekort worden tot 8 uur als de aard van het werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken. Bij een 5-daagse werkweek mag een werknemer na een werkweek 36 uur aaneengesloten niet werken.
 • Een langere werkweek is ook mogelijk, mits in een periode van 14 dagen de werknemer minimaal 72 uur aaneengesloten niet werkt. Deze periode mag gesplitst worden in twee perioden van minimaal 32 uur.
 • Werkt een werknemer langer dan 5 ½ uur, dan heeft hij minimaal 30 minuten pauze. Die mag worden gesplitst in 2 keer een kwartier. Werkt een werknemer langer dan 10 uur, dan is de pauze minstens 45 minuten. Die mag worden gesplitst in meer pauzes van minimaal een kwartier.

Voor leidinggevenden geldt dat zij alert moeten zijn op het naleven van de Arbeidstijdenwet.

Specifieke wet en regelgeving

 • Arbeidstijdenregel Toelichting cao, artikel 2.3, Hoofdstuk 6 Nevenwerkzaamheden, arbeidsduur en werktijden.
 • Arbeidstijdenwet artikel 4.1 De werkgever voert een zo goed mogelijk beleid voor arbeids- en rusttijden van de werknemers en houdt daarbij, voor zover dat redelijkerwijs van hem gevraagd kan worden, rekening met de persoonlijke omstandigheden van   die werknemers.
 • Arbeidstijdenwet Rechten en plichten voor zwangere vrouwen. Onder meer beperking Artikel 4.5, artikel 4.6, artikel 4.7,  van de werktijden en nachtdiensten, recht op zwangerschapsverlof en artikel 4.8 mogelijkheid om te kolven.
 • Arbeidstijdenwet Regels over de werk- en rusttijden. Hoofdstuk 5 Arbeids- en rusttijden
 • Arbeidstijdenwet De OR heeft instemmingsrecht, als de werkgever een werktijd- of Hoofdstuk 6 Medezeggenschaps- vakantieregeling wil vaststellen, wijzigen of intrekken. Aspecten
 • Arbeidstijdenbesluit Hoofdstuk 4 Algemene afwijkingen en aanvullingen