Mentale veerkracht levert veel op!

Team geeft elkaar een box

Mentale veerkracht levert veel op!

Wat is het? Wat betekent het in de werksituatie? Hoe kun je het vergroten bij medewerkers?

Bedrijven met bevlogen medewerkers, die heel veerkrachtig zijn, hebben 10% meer klantloyaliteit, 20% meer winst en 40% minder ziekteverzuim. In de werksituatie heeft mentale veerkracht te maken met de interactie tussen de medewerker en de werkomgeving.

Team geeft elkaar een box

In de eerste plaats gaat het om zelfregie, net als bij positieve gezondheid. De leiderschapsstijl die het meest bijdraagt aan het vergroten van mentale veerkracht, is de ‘loslatende en autonomie gevende’ leidinggevende. Een werkgever kan medewerkers ondersteunen op verschillende dimensies van positieve gezondheid. Ook kan mentale veerkracht worden versterkt met bewezen technieken, zoals blijkt uit een good practice van VGZ met de Universiteit Twente.

Download hier de  Whitepaper_Mentale Veerkracht