RISICO

Langdurige blootstelling aan warmte, zonnestraling maatregelen

Langdurige blootstelling aan warmte, zonnestraling maatregelen

Maatregelen

Neem maatregelen zo mogelijk aan de bron, is dat niet mogelijk, scherm dan de bron af van de medewerker of neem organisatorische maatregelen. Tenslotte kunnen als sluitstuk persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt.

  • Probeer processen te automatiseren of zo in te richten dat medewerkers niet worden blootgesteld aan de warmtebron.
  • Zet machines die warmte produceren zoveel mogelijk uit, verplaats ze, of plaats er een isolerend scherm voor.
  • Scherm ook bronnen van vochtigheid, stoom e.d. af om de luchtvochtigheid te beperken.
  • Zorg voor ruimteventilatie of afzuiging en schaduw.
  • Vermijd directe zonnestraling of gebruik een goede beschermende crème.
  • Als werken bij een hoge temperatuur niet uitgesteld kan worden, neem dan voldoende pauzes en drink voldoende koele dranken.
  • Draag luchtige, lichaamsbedekkende kleding en bescherm je hoofd tegen de zon.
  • Wanneer de werkzaamheden steviger of meer beschermende kleding vereisen, draag dan een koelvest onder de kleding.