Internetconsultatie wetsvoorstel ‘Niet bereikbaar zijn’

Vrouw neemt mobiel op

Internetconsultatie wetsvoorstel ‘Niet bereikbaar zijn’

Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) heeft een wetsvoorstel over ‘het recht om niet bereikbaar te zijn‘ openbaar gemaakt voor internetconsultatie van werknemers en werkgevers. Het wetsvoorstel beoogt te regelen dat werkgevers maatregelen zullen nemen tegen de risico’s van de nadelige gevolgen, zoals stress en burn-outklachten, door het gevoel van continue bereikbaar te zijn.

Iedereen moet zeker zijn van ongestoorde vrije tijd. Na het werk kunnen uitrusten en om werk en de zorg voor kinderen of naasten te kunnen combineren. Hiervoor is ongestoorde vrije tijd van groot belang. Door de komst van smartphones en tablets zijn werknemers altijd bereikbaar en hierdoor voelen werknemers de druk om ook tijdens hun vrije tijd te reageren op werkberichten.

Werkgevers moeten de risico’s van continue bereikbaar zijn in kaart brengen en daarbij, in samenspraak met werknemers, maatregelen nemen om de nadelige gevolgen van het altijd bereikbaar zijn te voorkomen. Iedereen moet namelijk zeker kunnen zijn van ongestoorde vrije tijd.

Wat houdt het wetsvoorstel in?

Om het aantal mensen dat bezwijkt onder werkstress te verminderen, is het van belang dat er maatregelen worden genomen om de kern van het probleem aan te pakken. Het recht op onbereikbaarheid is een van de oplossingen.

Onderzoek laat zien dat het gevoel van het continue bereikbaar zijn, problemen oplevert voor werknemers. Er wordt druk gevoeld door werknemers om berichten te beantwoorden buiten werktijd. Dit levert stress en burn-outklachten op. Daarom is er duidelijkheid nodig tussen werkgever en werknemers over de verwachtingen rondom bereikbaarheid. Afspraken over bereikbaarheid van de werknemer buiten werktijd moeten gangbaar worden. Bij sommige bedrijven is het al een onderwerp van gesprek maar dat geldt niet voor alle bedrijven die kampen met overbelaste werknemers.

Het wetsvoorstel voorziet er ook in dat werkgevers, via het door het bedrijf te voeren arbobeleid en de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), verplicht worden de risico’s van continue bereikbaar te zijn in kaart brengen en daarbij ook maatregelen nemen om de nadelige gevolgen van altijd bereikbaar zijn te voorkomen.

Tot 1 april 2019 kunnen werkgevers en werknemers via de internetconsultatie reageren op het wetsvoorstel. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel op 1 januari 2021 ingaat.

Wil je meer weten over minder stress en meer ontspanning? Kijk dan op onze thema-pagina over Ontspanning.