RISICO

Instortingsgevaar wettelijke basis

Instortingsgevaar wettelijke basis

Wettelijke basis

  • Arbowet Artikel 3. lid 1 De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden. 
  • Arbowet Artikel 3. lid 2 De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.  
  • Arbowet Artikel 5 De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op.  
  • Arbowet Artikel 8 De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers. 
  • Doe een KLIC melding bij het kadaster voordat met de graafwerkzaamheden wordt begonnen, dit is wettelijk verplicht.  Op deze manier weet je zeker dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan door het los- of kapottrekken van leidingen en kabels. Aanvragen? https://www.kadaster.nl/-/graafmelding