RISICO

Instortingsgevaar maatregelen

Instortingsgevaar maatregelen

Maatregelen

Bepaal vooraf welke maatregelen tegen instorting noodzakelijk zijn en neem deze op in het V&G plan:   

 • Bepaal vooraf of een deel van de werkzaamheden beschouwd kan worden als ‘werken in een besloten ruimte’ en stel hiervoor aanvullende maatregelen vast.  
 • Doe onderzoek naar de draagkracht van de ondergrond, denk aan bodemgesteldheid, oude leidingen, rioolbuizen, putten. 
 • Doe historisch onderzoek naar eventuele oorlogshandelingen: bombardementen, munitiedump, neergeschoten vliegtuigen. 
 • Maak gebruik van stempels, bekistingen of damwanden als er instortingsgevaar is of werk onder een veilig talud.  
 • Controleer taluds en grondkerende constructies dagelijks en na onderbreking door slecht weer, herstel ze zo nodig.  
 • Zorg er voor putten of sleuven zijn voorzien van tenminste 2 veilige toegangen en uitgangen en/of vluchtwegen, bijvoorbeeld door middel van ladders bij elk uiteinde.  
 • Breng goede afzettingen aan.  
 • Zorg dat alle werkplekken en toegangen te allen tijde goed verlicht zijn. 
 • Stel machines en materiaal veilig op d.w.z. gebruik een talud niet als opstelplek en houd voldoende afstand aan t.o.v. putten, sleuven, damwanden e.d. 
 • Doe een KLIC melding in het geval dat er graafwerkzaamheden worden verricht. Aanvragen kan via:  www.kadaster.nl/-/graafmelding
  Toelichting: Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten, is wettelijk verplicht dit van te voren te melden bij het Kadaster via een KLIC melding. Het maakt hierbij niet uit hoe diep je gaat graven. Na de graafmelding ontvang je digitaal informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. 
 • Houdt een gezamenlijke toolboxmeeting met alle betrokkenen die op het werk aan de slag gaan en maak duidelijke werkafspraken.