RISICO

Fijnstof, DME, kwartsstof maatregelen

Fijnstof, DME, kwartsstof maatregelen

Maatregelen

 • DME is een stof ‘zonder eigenaar’, het komt algemeen voor in onze maatschappij. Wel kunnen maatregelen worden genomen: kies bij aanschaf van voertuigen voor motoren met lage uitstoot of vervang dieselmotoren door elektrische, gas- of benzinemotoren. Hetzelfde geldt voor aggregaten en compressoren.
 • Zorg voor goede bronafzuiging in werkplaatsen waar dieselvoertuigen worden onderhouden, dus direct aan het voertuig. Let er op dat de afvoer van deze gassen niet uitkomt bij ramen of andere ruimten waar mensen alsnog blootgesteld zouden worden.
 • Zorg dat afzuiging uit parkeergarages niet opnieuw in circulatie komt.
 • Zorg voor een goede routing op terreinen zodat voertuigen niet onnodig in de buurt van werkplekken komen.
 • Laat motoren niet onnodig stationair draaien, dit geldt uiteraard ook voor leveranciers en andere bezoekers.
 • Plan werkzaamheden op en aan de weg buiten spitsuren. Een lagere maximumsnelheid is niet alleen veiliger, het leidt ook tot minder uitstoot van fijnstof.
 • Door TNO is onderzoek uitgevoerd naar de prestaties van emissiearme gereedschappen die gebruikt worden bij de bewerking van kwartshoudende materialen. Op de site stofvrijwerken.tno.nl zijn de prestatietoetsen van deze gereedschappen in te zien. Bij juist gebruik van deze gereedschappen, indien nodig met de genoemde afzuiging, zal de blootstelling aan kwarts onder de grenswaarde blijven. Hierbij worden ook organisatorische maatregelen aangegeven waarbij een ‘label’ wordt gehanteerd met de verantwoorde inschakeltijd per 8-urige werkdag.
 • Kies voor materiaal dat tot weinig blootstelling leidt, bijvoorbeeld gipsblokken in plaats van cellenbeton en kwartsvrije in plaats van kwartshoudende natuursteen.
 • Kies voor een andere werkmethode, bijvoorbeeld blokken laten knippen in plaats van zagen, zodat er minder stof vrijkomt of beton en steen nat boren/zagen.
  • Indien zagen onvermijdelijk is: Denk daarbij ook aan alternatieve technieken en scherp materiaal (bv gebruik van water bij zagen ipv droogzagen, zagen tijdig vervangen na x bedrijfsuren)
 • Voorkom bewerking en daarmee blootstelling met kwartststof en fijnstof door materiaal op maat aan te leveren, bijvoorbeeld prefab elementen.
 • Beoordeel of een bepaalde bewerking wel nodig is. Is schuren echt zinvol, of is het alleen maar voor de zekerheid ingepland?
 • Bij sloopwerk ontstaat veel stof. Vermijd zo veel mogelijk handmatig slopen. Maak bij voorkeur gebruik van cabinevoertuigen. Verder is demonteren van (delen van) het bouwwerk minder stoffig dan stuk slaan.
 • Gebruik afzuiging en/of watertoevoer waarbij de afzuiging goed moet aansluiten op het werkvlak. Hoe ‘puntiger’ de afzuiging, d.w.z. direct aan de bron, dwz in/aan het gereedschap, hoe beter
 • Zorg voor voldoende ventilatie en zie erop toe dat de werkruimte regelmatig en goed wordt schoongemaakt. Arbouw (tegenwoordig: VOLANDIS) heeft een keuzewijzer gemaakt ‘Zoek een stofzuiger voor uw gereedschap’ (zie www.stofvrijwerken.nl) waarbij voor diverse handgereedschappen is aangegeven welke stofzuiger een effectieve reductie geeft van de concentratie respirabel kristallijn kwarts in de ademzone. Wanneer desondanks nog aanvullende adembescherming nodig is, wordt dit door middel van een pop-up op de site aangegeven.
 • Zorg voor adembescherming, bij voorkeur een volgelaatsmasker met P3-filter voorzien van aangeblazen lucht.
 • In combinatie met afzuiging of nat werken, is een P2-masker doorgaans voldoende.

Via www.stofvrijwerken.nl vindt je een handige tool die je helpt stofvrij te werken.