RISICO

Elektrische schok wettelijke basis

Elektrische schok wettelijke basis

Wettelijke basis

  • Arbobesluit 3.4, 3.5, 7.3 en 7.4 
  • Arbobesluit H7, afd.2 en 3 
  • Elektrische voorzieningen aanbieden conform NEN 1010, dit is de norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur 
  • Controle en onderhoud uitvoeren conform NEN 3140, is de norm voor het veilig werken aan en met elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur