Biologische agentia en allergenen

Biologische agentia en allergenen zijn twee verschillende typen risico’s.

Biologische agentia

Een biologisch agens is levende materie. Biologische agentia worden in de Arbeidsomstandighedenwet omschreven als de ‘levende organismen die een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken, voorbeelden zijn de ziekte van Weil of de ziekte van Lyme na een tekenbeet.’

Biologische agentia worden ingedeeld in vier gevaarcategorieën:

  • Gevaarcategorie 1: het is onwaarschijnlijk dat het bij de mens een ziekte kan veroorzaken;
  • Gevaarcategorie 2: kan bij de mens een ziekte veroorzaken en een gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers opleveren. Het is onwaarschijnlijk dat de ziekte zich onder de bevolking verspreidt. Er is een effectieve behandeling voor de ziekte.
  • Gevaarcategorie 3: kan bij de mens een ernstige ziekte veroorzaken en een groot gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers opleveren. Er is een kans dat de ziekte zich onder de bevolking verspreidt. Er is een effectieve behandeling voor de ziekte.
  • Gevaarcategorie 4: veroorzaakt bij de mens een ernstige ziekte en levert een groot gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op. Het is zeer waarschijnlijk dat de ziekte zich onder de bevolking verspreidt. Er is geen effectieve behandeling voor de ziekte.

Nb: De gevaarcategorie van elk agens kan worden opgezocht in EG richtlijn 2000/54/EG bijlage III. Voor biologische agentia die te verwachten zijn bij provincies, kan in bijlage 1 van de EG richtlijn de gevaarcategorie worden opgezocht.

Allergenen

Allergenen zijn over het algemeen ‘stoffen’ en daarmee dode materie. Een allergie ontstaat in twee fasen. Eerst raakt het afweersysteem door het contact met een allergeen overgevoelig. Bij een volgend contact met dezelfde stof treedt een sterke afweerreactie op; voorbeelden zijn (allergisch) eczeem of astma. Een allergie wordt als het ware opgebouwd bij herhaalde blootstelling. Op allergenen zijn de verplichtingen voor gevaarlijke stoffen van toepassing.