RISICO

Besmetting via water maatregelen

Besmetting via water maatregelen

Maatregelen

 • Richt watersystemen zo in dat er geen ‘dode leidingen’ zijn, waar legionella zich kan vormen.
 • Zet een legionellabeheersplan op voor watersystemen met weinig doorstroming (bv douches die weinig gebruikt worden, watervoorziening op schepen), houdt er hierbij rekening mee of deze systemen door kwetsbare groepen worden gebruikt.
 • Algemene hygiëne is de belangrijkste manier om besmetting te voorkomen. Was altijd eerst je handen voor je eet, drinkt of rookt.
 • Draag handschoenen. Bij lichte werkzaamheden zoals monstername volstaan nitril chirurgische handschoenen. Bestaat de kans op beschadiging, gebruik dan waterdichte handschoenen, categorie 1, die verder passen bij de aard van het werk (bv. met extra grip).
  • Bij risico Ziekte van Weil: Draag rubberen handschoenen en laarzen bij contact met water of grond wanneer er ratten zijn gezien;
  • Botulisme is zo besmettelijk dat elke vorm van aanraking met bv dode vogels wordt afgeraden, dus ook met handschoenen.
  • Het legionella risico verloopt via inademing en niet via huidcontact, handschoenen bieden hier geen oplossing.
 • Beperk de blootstellingsduur van medewerkers, door wisselen van taken.
 • Pas schoonmaakprocedures aan. Onderzoek of een aanvaardbaar resultaat kan worden bereikt zonder gebruik hogedrukspuit (bv. meer schrobben) of stel de hogedrukspuit zo af dat minder aerosolen worden gevormd (voorkomen legionella, straatvuil).
 • Gebruik een mondneusmasker FFP3-SL en een gelaatscherm bij gebruik van een hogedrukspuit voor schoonmaak.
 • Volg berichtgeving van autoriteiten (bv waterschappen, provincies) over de kwaliteit van oppervlaktewater, met name in warme periodes. Volg de waarschuwingen of aanwijzingen op.
 • Neem regelmatig monsters in werkomgevingen en laat deze onderzoeken, deze maatregel reduceert niet het risico, het is een maatregel om het risico in te schatten:
  • De Legionellabacterie is een gevaarlijke bacterie die kan voorkomen in waterkoelers, waterleiding of sproeisystemen. Deze bacterie houdt van stilstaand warm water. Men kan besmet raken door inademing van aerosolen. Via watermonsters kan getest worden op aanwezigheid van de bacterie.
  • Botulisme is een ernstige ziekte die veroorzaakt wordt door de gifstoffen (toxines) van een bacterie, Clostridium botulinum. Botulisme bij mensen kan optreden door contact met dode vissen en dode watervogels. Onderzoek van deze dode dieren wijst uit of de toxines aanwezig zijn.
  • De Ziekte van Weil kan opgelopen worden via rechtstreeks contact met dode of levende ratten, via urine van ratten, via besmette aarde, rioolwater of oppervlaktewater. Water, modder of dode dieren kunnen onderzocht wordt op de aanwezigheid van de Leptospira-bacterie.