PROFESSIONALS ARBEID EN GEZONDHEID

Middelbare Veiligheidskundige (MVK’er)

De MVK’er richt zich op de dagelijkse operationele veiligheidsrisico’s op het werk, voornamelijk in werkplaatsen en logistieke afdelingen.

Hij inventariseert risico’s, beoordeelt hoe veilig de werkomgeving voor werknemers is en voert zo nodig maatregelen door om de veiligheid binnen een bedrijf te verbeteren. MVK’ers geven bijvoorbeeld werkplekinstructies over veiligheid en Persoonlijke Beschermingsmiddelen, zoals helm, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming, veiligheidsbril.

MVK’ers kunnen ook een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) voor een bouwproject opstellen. Daarnaast kunnen zij de RI&E (Risico-inventarisatie en –evaluatie) uitvoeren.

Meer informatie: Beroepsvereniging voor veiligheidskundigen.