PROFESSIONALS ARBEID EN GEZONDHEID

Klinisch arbeidsgeneeskundige

Klinisch arbeidsgeneeskundigen zijn gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van patiënten met complexe ziekten door werk. Ze werken hierin vaak samen met andere medisch specialisten – zoals de bedrijfsarts.

Klinisch arbeidsgeneeskundigen spelen een belangrijke rol in de samenwerking tussen de reguliere zorg en bedrijfsgezondheidszorg.

Indien een bedrijfsarts niet beschikt over de benodigde kennis of middelen voor de hulpverlening aan een werknemer, kan een klinisch arbeidsgeneeskundige geraadpleegd worden.

Een klinisch geneeskundige kan in de arm worden genomen als:

  • er geen goede diagnostiek kan plaatsvinden door een medisch specialist zoals de bedrijfsarts of huisarts;
  • een werknemer faciliteiten nodig heeft waarover een medisch specialist en/of werkgever niet beschikt;
  • er specialistische expertise, kennis en zorg nodig is.

In vergelijking met een medisch specialist – bijvoorbeeld de bedrijfsarts – heeft een klinisch arbeidsgeneeskundige meer specialistische kennis van diverse (oorzaken van) ziekten door werk. In overleg met de bedrijfsarts en/of werkgever kan de klinisch arbeidsgeneeskundige bovendien invloed uitoefenen op de arbeidsparticipatie van een werknemer.

Meer informatie vind je op het Arbo portaal of bij de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde