PROFESSIONALS ARBEID EN GEZONDHEID

Hogere Veiligheidskundige (HVK’er)

De HVK’er adviseert bedrijven op het gebied van hun arbobeleid. Denk daarbij aan risico’s die kunnen ontstaan bij het werken met machines en werken op hoogte. De HVK’er inventariseert risico’s, beoordeelt hoe veilig de werkomgeving voor werknemers is en stelt zo nodig maatregelen voor om de veiligheid binnen een bedrijf te verbeteren.

HVK’ers kunnen adviseren en ondersteunen bij alle vormen van gevaarlijk werk, aanpassingen van de werkplek en de inzet van Persoonlijke Beschermingsmiddelen, zoals helm, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming, veiligheidsbril. Zij kunnen ook het arbobeleid opstellen.

HVK’ers kunnen een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) voor bouwprojecten opstellen en de uitvoering controleren. Daarnaast kunnen zij de RI&E (Risico-inventarisatie en –evaluatie) uitvoeren en/of formeel toetsen. Voor het toetsen moet de HVK’er zijn gecertificeerd. Op Hobéon en op DNV-GL kun je nagaan of een HVK’er is gecertificeerd.

Meer informatie: Beroepsvereniging voor veiligheidskundigen