PROFESSIONALS ARBEID EN GEZONDHEID

Bedrijfsverpleegkundige

Een bedrijfsverpleegkundige (ook wel arboverpleegkundige) is een verpleegkundige die gespecialiseerd is op arbogebied en geregistreerd staat in het BIG-register. De bedrijfsverpleegkundige richt zich op de zorg in relatie tot arbeidsomstandigheden.

Een bedrijfsverpleegkundige is zowel bezig met individueel onderzoek van werknemers als het controleren van de werkomgeving in het geheel. Preventief kan de bedrijfsverpleegkundige werkplekonderzoek doen, werkaanpassingen voorstellen en een PAGO (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek) of PMO (Preventief Medisch Onderzoek) uitvoeren. De bedrijfsverpleegkundige bewaakt en bevordert de individuele gezondheid van de werknemer en ondersteunt de bedrijfsarts. Dankzij de medische kennis kan de bedrijfsverpleegkundige adviseren op het gebied van EHBO/bedrijfshulpverlening.

Meer informatie: Beroepsvereniging bedrijfsverpleegkundigen.