PROFESSIONALS ARBEID EN GEZONDHEID

Bedrijfsmaatschappelijk werker

De bedrijfsmaatschappelijk werker (bmw) voert gesprekken met werknemers die knelpunten ervaren op het werk of privé. De bedrijfsmaatschappelijk werker probeert de oorzaak te achterhalen en adviseert en ondersteunt bij het aanpakken van de situatie.

Hij/zij kan ook bemiddelen bij conflicten tussen medewerkers. Onderwerpen waar een bedrijfsmaatschappelijk werker zich op richt zijn vaak gerelateerd aan Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA), zoals werkdruk (bijvoorbeeld veroorzaakt door reorganisaties), pesten en (seksuele) intimidatie.

Voor klachten over pesten en intimidatie zijn er aparte vertrouwenspersonen in de organisatie aangesteld.

Tenslotte kan de bedrijfsmaatschappelijk werker ook ondersteuning bieden bij privéproblemen, het vinden van passend werk na langdurig ziekteverzuim of het aanvragen van zorgverlof of financiële steun. Dit hangt ook af van de contractafspraken over de dienstverlening die met de bedrijfsmaatschappelijk werker zijn gemaakt.

Meer informatie: Beroepsvereniging voor bedrijfsmaatschappelijk werkers