PROFESSIONALS ARBEID EN GEZONDHEID

Bedrijfsfysiotherapeut

De bedrijfsfysiotherapeut (ook de arbeidsfysiotherapeut) richt zich op de individuele begeleiding van werknemers met klachten van het houding- en bewegingsapparaat met risico op arbeidsverzuim.

Daarnaast kan hij werkplekken en de manier van werken beoordelen en verbeteren door aanpassingen in werkhoudingen en gedrag. Dit kan zowel op individueel, functie- als afdelingsniveau. Hij kan voorlichtingstrajecten verzorgen over fysieke belasting en belastbaarheid.

Meer informatie: Beroepsvereniging voor bedrijfsfysiotherapeuten.