PROFESSIONALS ARBEID EN GEZONDHEID

Bedrijfsarts

Bedrijven zijn verplicht om samen te werken met een bedrijfsarts. Alle werkenden moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts.

Een bedrijfsarts moet worden ingeschakeld bij:

  • de verzuimbegeleiding en re-integratie van werkenden;
  • aanstellingskeuringen als de organisatie die laat doen;
  • periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

Zie voor meer informatie over de verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts het Arbo portaal.

Bedrijfsartsen richten zich voornamelijk op individuele zaken, maar kunnen (met inachtneming van privacyregels) ook op groepsniveau of organisatieniveau adviseren aan het management en de OR. De titel bedrijfsarts (niet te verwarren met een arboarts: dit is een basisarts) is voorbehouden aan BIG-geregistreerde medisch specialisten die na hun opleiding tot basisarts speciaal zijn opgeleid op het gebied van arbeid en gezondheid.

Meer informatie: Beroepsvereniging voor bedrijfsartsen