PROFESSIONALS ARBEID EN GEZONDHEID

Arbeidshygiënist

Arbeidshygiënisten richten zich op factoren die een schadelijke invloed kunnen hebben op de gezondheid. Denk daarbij aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen, biologische factoren (virussen, bacteriën, schimmels), fysische factoren (lawaai, trillingen, verlichting, straling, klimaat) en fysieke belasting.

Het voorkomen van gezondheidsschade op korte en lange termijn staat centraal. Arbeidshygiënisten kunnen adviseren over te nemen maatregelen, beleid, aanpassingen van werkplek en inzet van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM), zoals ademhalingsbescherming, gehoorbescherming, veiligheidsbril]. Ook kunnen zij blootstelling aan gevaarlijke stoffen meten en beschermende maatregelen opstellen. Daarnaast voeren ze werkplek- en organisatieonderzoek uit. Arbeidshygiënisten kunnen een RI&E (Risico-inventarisatie en –evaluatie) uitvoeren en formeel toetsen. Voor het toetsen moet de arbeidshygiënist zijn gecertificeerd. Op Hobéon kun je nagaan of een arbeidshygiënist is gecertificeerd.

Meer informatie: Beroepsvereniging voor arbeidshygiëne