PROFESSIONALS ARBEID EN GEZONDHEID

Arbeids- en organisatiedeskundige (A&O’er)

De A&O’er is een deskundige op het gebied van organisatie, mens en arbeid. A&O’ers richten zich vooral op groepen medewerkers. De A&O’er adviseert over een effectieve balans tussen werk, gezondheid en inzetbaarheid.

Hij onderzoekt de invloed van de organisatiecultuur, leiderschap, taakpakketten, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden. A&O’ers zijn gespecialiseerd in emotionele belasting, zoals werkstress, agressie en geweld, pesten en discriminatie en seksuele intimidatie (samen bekend onder de naam PSA: psychosociale arbeidsbelasting). Ze kunnen adviseren over het arbo- en verzuimbeleid. A&O’ers kunnen werkplek- en organisatieonderzoek uitvoeren en veranderingsprocessen begeleiden. A&O’ers kunnen een RI&E (Risico-inventarisatie en –evaluatie) uitvoeren en formeel toetsen. Voor het toetsen moet de A&O’er zijn gecertificeerd. Op Hobéon kun je nagaan of een A&O’er is gecertificeerd.

Meer informatie: Beroepsvereniging voor Arbeids- en organisatiedeskundigen