RISICO

Alleen werken wettelijke basis

Alleen werken wettelijke basis

Wettelijke basis

 • Arbowet Artikel 1.3 lid e geeft een definitie van PSA.
 • Arbowet Artikel 3. lid 1 De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden.
 • Arbowet Artikel 3. lid 2 De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.
 • Arbowet Artikel 5 De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op. Nadere voorschriften met betrekking tot de RI&E Psychosociale arbeidsbelasting worden gegeven (Arbobesluit artikel 2.15);
 • Arbowet Artikel 8 De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers.
 • Arbobesluit afdeling 4 Indien medewerkers worden blootgesteld aan PSA . Artikel 2.15 lid 1 stelt de werkgever maatregelen vast om PSA te voorkomen en/of te beperken.
 • Arbobesluit afdeling 4 Indien medewerkers worden blootgesteld aan PSA, . Artikel 2.15 lid 2 dient de werkgever voorlichting en onderricht te geven
 • De werkgever is verplicht preventief beschermende maatregelen te treffen (Art 2.15 lid 2 Arbobesluit), een beleid op te stellen en medewerkers voor te lichten over de risico’s van PSA waaraan ze worden blootgesteld (Art. 3.2 Arbowet).
 • Alleen werken is verboden in de volgende situaties:
  • Het betreden van een ruimte waarin zich een elektrische installatie voor hoogspanning (meer dan 1000V AC of 1500V DC) bevindt waarvan de delen niet of onvoldoende zijn beschermd tegen (in)directe aanraking dan wel te dichte nadering (Arbobesluit art 3.5, 2e lid).
  • Werkzaamheden in een besloten ruimte met gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie (Arbobesluit art. 3.5g, 4e lid).
  • Duikers (Arbobesluit art 6.16).
  • Caissonarbeid (Arbobesluit art 6.19).
  • Werk door jongeren onder de 18 jaar (o.a. Arbobesluit art. 3.46, 4.105, 4.106, 6.27, 7.39, 9.36).