RISICO

Alleen werken maatregelen

Alleen werken maatregelen

Maatregelen

 • Voorkom waar mogelijk alleen werken.
 • Indien alleen werken niet voorkomen kan worden, volg dan een strak protocol. Het gaat hierbij om beschermende maatregelen, maatregelen om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen en om voorzieningen waarbij direct en adequaat hulpverlenend kan worden ingegrepen door een of meer derde(n), zoals de leidinggevende of een bedrijfshulpverlener. Maatregelen voor het protocol zijn bijvoorbeeld:
  • De alleenwerker meldt zich periodiek (bv. iedere twee uur)per telefoon.
  • een noodnummer staat voorgeprogrammeerd in de mobiele telefoon van de alleenwerker.
  • de alleenwerker is, indien mogelijk, zichtbaar voor andere aanwezige personen.
  • Laat periodieke controleronden (bijvoorbeeld om de twee uur) door een toezichthouder uitvoeren.
  • De alleenwerker moet na bepaalde tijd een drukknop indrukken of vasthouden (dodemansknop). Het technische systeem kan een automatische melding doorgeven naar een bemande post als dit niet volgens de procedure gebeurt.
  • De alleenwerker staat in direct contact met een tweede persoon (of via een continue spraakverbinding).
  • De alleenwerker draagt een elektronische beveiliging, die bijvoorbeeld in de horizontale stand alarmeert of reageert als in een bepaalde periode geen beweging wordt gemaakt.
  • Zorg voor camerabewaking.
  • De medewerker kan zich snel en makkelijk beschermen tegen ongewenst of agressief bezoek of indringers, bijvoorbeeld door de toegang af te sluiten.
  • Zorg dat een werknemer in geval van nood duidelijk hoorbaar alarm kan slaan.
  • Verstrek goed werkende communicatieapparatuur, zoals een (mobiele) telefoon of portofoon.
  • Zorg voor vrije vluchtwegen en waarbij sleutels en andere hulpmiddelen zichtbaar binnen handbereik zijn.
  • Houd een actuele aanwezigheidsregistratie bij. Hetzij schriftelijk, automatisch (met een elektronische pas) of mondeling bij een nachtportier of beveiligingsmedewerker.
  • Spreek af hoe de medewerker zich afmeldt na afronden van de werkzaamheden.
 • Overweeg of de werkzaamheden (deels, vaker) op afstand uit te voeren. ( bv met/via een camerasysteem en werken vanaf een laptop of tablet)
 • Verstrek goed werkende communicatieapparatuur, zoals een (mobiele) telefoon of portofoon, met daarbij goede instructies.
 • Zorg voor vrije vluchtwegen.
 • Alleen werken wordt sterk afgeraden:
  • bij werken in of vanuit een vaartuig of op een ponton;
  • afhankelijk van de functie: voor personen met bepaalde ziektepatronen, of personen die medicijnen gebruiken die het reactievermogen beïnvloeden. Raadpleeg in voorkomende gevallen de bedrijfs- of huisarts.