Alcoholbeleid op het werk

Man pakt een glas whiskey

Alcoholbeleid op het werk

Een alcoholbeleid kan bijdragen aan de verbetering van de veiligheid en kwaliteit van het werk, als ook de sfeer op de afdeling en de gezondheid van de medewerkers.

Alcoholgebruik op het werk is niet bij de wet verboden. Veel organisaties zijn echter van mening dat aandacht voor alcohol past bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid, de zorg voor de veiligheid en gezondheid van alle werknemers en de kwaliteit van het werk binnen het bedrijf. De medewerker zelf blijft primair verantwoordelijk voor zijn eigen alcoholconsumptie.

Man pakt een glas whiskey

In een alcoholbeleid, welke ook vaak gecombineerd wordt met een drugs- en medicijnbeleid, worden voorschriften vastgelegd over het gebruik van alcohol onder werktijd en vóór aanvang van het werk. Daarnaast kan een werkgever onder bepaalde omstandigheden alcoholtesten laten uitvoeren. Ook het voorlichten van het personeel, het trainen van managers om tijdig alcoholgebruik te herkennen en om taboedoorbrekende gesprekken te voeren zijn mogelijkheden.

Alcoholbeleid wordt altijd in samenspraak met de Ondernemingsraad van de organisatie opgezet en omschrijft wat op de werkvloer wel en niet getolereerd wordt. Ook worden werknemer en werkgever gewezen op zowel hun plichten als hun rechten. Alcoholbeleid bevat idealiter:
•    Preventie: regels over beschikbaarheid van alcohol, over voorlichting en scholing.
•    Begeleiding: signalering, doorverwijzing en begeleiding door hulpverleners.
•    Correctie: disciplinaire maatregelen, toezicht en controle.
•    Evaluatie: beoordeling van de effectiviteit van het beleid.

Belangrijk voor het slagen van een alcoholbeleid is de mate waarin medewerkers zich betrokken voelen en er sprake is van een open sfeer. Om dit te bereiken is een goede communicatie, een logische opbouw en duidelijke tijdsplanning van de invoering van het beleid van belang.

Voor meer informatie kun je terecht bij het Trimbos Instituut:

Alcoholbeleid op het werk

Dossier Alcohol en Werk

Ook interessant voor jou