RISICO

Aanrijdgevaar wettelijke basis

Aanrijdgevaar wettelijke basis

Wettelijke basis

 • Arbowet Artikel 3. lid 1 De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden. 
 • Arbowet Artikel 3. lid 2 De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.  
 • Arbowet Artikel 5 De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op.  
 • Arbowet Artikel 8 De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers. 
 • Artikel 3.14 Arbobesluit inzake Verbindingswegen 
 • Artikel 3.15 Arbobesluit inzake Markering gevaarlijke plaatsen 
 • Artikel 7.3 Arbobesluit inzake Geschiktheid arbeidsmiddelen 
 • Artikel 7.6 Arbobesluit inzake Deskundigheid werknemers 
 • Artikel 7.10 Arbobesluit inzake Alarmsignalen 
 • Afdeling 3 en 4 van hoofdstuk 7 Arbobesluit inzake Arbeidsmiddelen met een bedieningssysteem 
 • Artikel 8.4 Arbobesluit inzake Algemene vereisten veiligheids- en gezondheidssignalering 
 • Arbobesluit, Artikel 3.2. Algemene vereisten 
 • Overige Hoofdstuk 8 en bijlagen XVIII en XIX Arboregeling inzake Veiligheids- en gezondheidssignalering