RISICO

Aanrijdgevaar maatregelen

Aanrijdgevaar maatregelen

Maatregelen

 • Volg de richtlijnen van kennisplatform CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en verkeerstechniek). Zie publicatie 96a / 96b. Kijk hiervoor op www.crow.nl 
 • Op terreinen met veel vrachtverkeer of intern transport (heftrucks) routes aangeven om verkeer te scheiden van de voetgangers (zonering).  
 • Werk met een afzetting op zodanige wijze dat medewerkers en verkeer niet in dezelfde zone komen. Maak voor de werkzaamheden een plan met daarin opgenomen: Werkruimte, veiligheidsruimte, inleidende ruimte en verkeersruimte. Het ontwerp van de wegafzetting kent altijd een vaste opbouw en indeling, elk van de zones is onderdeel van de werksituatie.
  Onderscheid wordt gemaakt in de wegtypen conform Duurzaam Veilig: 

  • autosnelwegen (ASW), standaard ontwerpsnelheid 130 
  • km/uur; 
  • regionale stroomwegen (RSW), standaard ontwerpsnelheid 
  • 100 km/uur; 
  • gebiedsontsluitingswegen (GOW), standaard 
  • ontwerpsnelheid 50, 70 of 80 km/uur; 
  • erftoegangswegen (ETW), standaard ontwerpsnelheid 30 
  • of 60 km/uur; 
  • fietspaden (FP) en voetpaden (VP), standaard 
  • ontwerpsnelheid 30 km/uur (fietspaden). 

Voorbeeld ontwerp:

voorbeeld aanrijdgevaar
 • Draag altijd schone signaalkleding (die voldoet aan de NEN471) en veiligheidsschoeisel 
 • Het risico op aanrijding verminderen door: 
  • te werken binnen een veilig afgezet werkvak volgens CROW normen; 
  • te zorgen voor voldoende zichtbaarheid door middel van signaalkleding; 
  • goed uitgerust te werken en je te houden aan de werk- en rusttijden; 
  • tijdig naar je bestemming te gaan, zodat je niet hoeft te haasten; 
  • alert te zijn op verkeersroutes bij bezoek aan een bedrijf.  
 • Zorg dat alle medewerkers die langs de weg werken daar een specifieke opleiding voor hebben gehad 
 • Volandis (voorheen Arbouw) heeft een uitstekend A blad Wegafzettingen gemaakt waar alle randvoorwaarden in staan.