Voor wie is deze website?

Voor wie is deze website?

De Stichting Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds Provincies (A&O-fonds Provincies) is het samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Provincies, in 2007 primair opgericht voor de twaalf provincies. Sinds 1 januari 2020 kunnen ook alle organisaties die zijn toegetreden tot de cao Provincies, en enkele vrijwillige volgers, gebruikmaken van de producten en activiteiten die het A&O-fonds Provincies biedt.

Echter de Arbocatalogus Provincies is niet van toepassing op organisaties die zijn aangesloten bij de cao Provincies, niet zijnde provincies.

Daar waar in al onze communicatie ‘provinciemedewerker’ staat, wordt bedoeld ‘alle medewerkers die vallen onder de cao Provincies’.

Heb je vragen hierover? Neem dan contact met ons op.