BRAVO

Bewegen, Roken, Alcohol & drugs, Voeding, Ontspanning

Vitaliteit staat voor energiek, veerkrachtig, fit, onvermoeibaar door kunnen werken, waartoe men fysiek, psychisch en sociaal in staat is. Vitale mensen ogen opgewekt, houden makkelijker hun aandacht bij het werk, hebben geen of weinig (gezondheids)klachten, herstellen snel en hebben ’s avonds nog genoeg energie voor andere activiteiten. In relatie tot het werk wordt met vitaliteit ook de motivatie van werknemers bedoeld.

Met de BRAVO thema’s kunnen provincies hun vitaliteitsbeleid vorm geven. De BRAVO elementen zijn ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. BRAVO staat voor: meer Bewegen, niet Roken, matig Alcohol, gezonde Voeding en meer Ontspanning.

Voetbal

Beweging

Medewerkers voelen zich beter door te bewegen. Ze kunnen het werk fysiek en mentaal beter aan, omdat ze ook sneller herstellen van kwaaltjes. Het gevolg hiervan is dat medewerkers minder snel uitvallen.

Er is een sterk verband tussen bewegen en vitaliteit. Te weinig bewegen is een grote risicofactor voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Te weinig bewegen vergroot de kans op obesitas.

Bewegen kan gestimuleerd worden door activiteiten te organiseren. Samen bewegen en sporten kan de communicatie en samenwerking binnen de organisatie positief beïnvloeden. Directie en managers hebben hierin een voorbeeldfunctie.

Roken

De werkgever is bij wet verplicht een rookvrije werkomgeving aan te bieden. Rokers verzuimen meer dan niet- rokende werknemers. Tabaksrook zorgt voor overlast bij werknemers en is kankerverwekkend. Het loont werkgevers werknemers te ondersteunen om te stoppen met roken. Met hulp bij het stoppen van roken is de kans op succes groter.

Naast het ondersteunen om te stoppen met roken, voeren alle provincies een ontmoedigingsbeleid, onder meer door het aantal locaties waar gerookt mag worden (sterk) te beperken.

Opgebrande sigaret
Shotjes Baileys

Alcohol

Hoewel alcoholgebruik op het werk niet bij de wet is verboden is het verstandig een alcoholbeleid vast te stellen. Alcoholgebruik kan invloed hebben op de arbeidsprestatie. Het veroorzaakt economische schade door verzuim, bedrijfsongevallen, productiefouten, onvoldoende functioneren en een verslechtering van de werksfeer.

In een alcoholbeleid worden regels over het gebruik van alcohol beschreven, evenals procedures over het signaleren en behandelen van werknemers met een alcoholprobleem. Het beleid kan alleen slagen als er een open sfeer is, waar medewerkers zich veilig voelen.

Voor het invoeren van een succesvol alcoholbeleid zijn goede communicatie, een logische opbouw en een duidelijke tijdsplanning factoren om rekening mee te houden.

Voeding

Gezonde voeding is tegenwoordig een hot onderwerp, het draagt bij aan een fit en gezond leven. We blijven fit door een goede balans tussen gezond eten en voldoende beweging. Dit vermindert het risico op obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten.

Een gezond aanbod in de kantine of het bedrijfsrestaurant laat zien dat de organisatie aandacht en zorg heeft voor de gezondheid van de werknemers. Het CBS onderzoek toont aan dat werknemers met ernstig overgewicht vaker en langer verzuimen dan werknemers met een gezond gewicht.

Zalm met salade
Vrouw leest boek

Ontspanning

Uit onderzoek van TNO [linken aan document bijlage1.TNO.PSA] is gebleken dat 39% van de werknemers te maken heeft met hoge taakeisen. Verder is bij 31% van het werkgerelateerde verzuim werkdruk of werkstress de oorzaak is. Het werkgerelateerde verzuim maakt een kwart uit van het totale verzuim (CBS) en is het deel waar de werkgever het meeste invloed op heeft.

De Arbowet verplicht organisaties een beleid te voeren op Psychosociale Arbeidsbelasting. Hier gaat het om onderwerpen zoals werkdruk, agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie.

Werknemers die veel zittend werk uitvoeren kunnen ontspanning vinden door regelmatig te bewegen. Een andere mogelijkheid is het volgen van een mindfulness training, omdat mindfulness kan bijdragen aan het voorkomen en/of reduceren van stress.

Ook kun je als werkgever jouw medewerkers informeren over verantwoord eten en goed slapen, want ook de leefstijl thuis heeft invloed op de veerkracht van de medewerkers.