Vitaliteit bak

Vitaliteit is belangrijk

De samenleving verandert en de provincies bewegen mee om hun rol te kunnen blijven vervullen. Denk hierbij aan verandering in het werk, beleid, omgeving, innovatie en techniek. Dit vraagt veel van de werknemers. Vitale werknemers zijn in staat het verschil te maken.

Vrouw eet salade achter computer

BRAVO

Met de BRAVO thema’s kunnen organisaties het vitaliteitsbeleid inhoud geven. De BRAVO elementen zijn ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. BRAVO staat voor: meer Bewegen, niet Roken, matig Alcohol, gezonde Voeding en meer Ontspanning.

Vrouw achter laptop

Arbeidsgerelateerde zorg

De provincies vinden het belangrijk dat hun medewerkers veilig, gezond en met plezier kunnen werken. Daarom investeren ze in preventie, duurzame inzetbaarheid en de toegankelijkheid van de bedrijfsgezondheidszorg. In dit onderdeel vind je meer informatie over arbeidsgerelateerde zorg en op welke wijze de provincies hier inhoud aan geven.

Vrouw met vragenlijst

Professionals Arbeid en Gezondheid

Voor het opzetten- en uitvoeren van een toekomstbestendig werk- en gezondheidsbeleid is het belangrijk dat interne en externe deskundigen met elkaar samenwerken. Het overzicht “Professionals arbeid en gezondheid” geeft inzicht in welke deskundigen er zijn en waar hun expertise ligt op het terrein van arbeidsgerelateerde zorg.

Zakelijk overleg

Zorgverzekeraars

Bij een zorgverzekeraar kun je -uiteraard- een zorgverzekering of ziektekostenverzekering afsluiten. Hiermee ben je verzekerd tegen ziektekosten, wanneer je naar de huisarts gaat, medicijnen nodig hebt of wordt opgenomen in het ziekenhuis. Maar zorgverzekeraars onderkennen het belang van preventie en bieden ook tips en tools voor een gezond en vitaal leven.