Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Het A&O-fonds Provincies vindt het van belang dat onze informatie begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen die binnen de sector Provincies werkt. Er wordt daarom doorlopend aan de website gewerkt om de toegankelijkheid verder te verbeteren.

 

We proberen hiermee zo volledig mogelijk te voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen die door de Rijksoverheid gesteld worden op DigiToegankelijk.nl en streven hierbij het wettelijk vereiste niveau AA na.

 

Het A&O-fonds Provincies heeft een toegankelijkheidsverklaring opgesteld waarin staat in hoeverre de website aan de wettelijk gestelde eisen voldoet en welke maatregelen het fonds neemt om toegankelijkheid te borgen. De verklaring vind je hier: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/4209

Toegankelijkheidslabel

Toegankelijksheidslabel

Feedback en vragen

Heb je, ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen, toch nog problemen met de toegankelijkheid van onze site? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? We horen het graag. Geef het aan ons door via info@aenoprovincies.nl

Procedure

  • Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging.
  • We informeren je over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken wordt het verzoek behandeld.

 

Ben je niet tevreden met de manier waarop het verzoek is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Neem dan contact op met info@aenoprovincies.nl of dien een klacht in bij de Nationale Ombudsman via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.