Noord-Brabant

Welkomsttekst namens Noord-Brabant

Welkom bij de Arbo Campus van de provincies. De provincie vindt het belangrijk dat jij veilig, gezond en met plezier jouw werk kan verrichten. Met de Arbo Campus willen wij hier een bijdrage aan leveren.

Op de Arbo Campus vind je informatie over de mogelijke risico’s die jij loopt bij de uitvoering van jouw werkzaamheden én oplossingen hoe je deze kunt voorkomen. Ook vind je er meer informatie over een gezonde leefstijl en arbeidsgerelateerde zorg.

Een belangrijk onderdeel van de Arbo Campus is de Arbo catalogus. Hier vinden medewerkers en leidinggevenden per functie/taak inzicht in de verschillende arbeidsrisico’s en worden oplossingen aangeboden om deze risico’s te reduceren. Deze (leer) oplossingen bestaan uit workshops, instructies, webinars, E-learning trainingen en essentials (korte instructiefilmpjes),

Veilig, gezond en met plezier werken. Daar zij we samen verantwoordelijk voor!