Digi-RIE Veldwerk algemeen (9.1)

Digi-RIE Veldwerk algemeen (9.1)

9.1 Veldwerk algemeen

1. BHV buiten de deur

Stelling: Eerste hulp bij veldwerkzaamheden is georganiseerd

Toelichting: Voor medewerkers die veldwerk verrichten zijn naar redelijkheid mogelijkheden gecreëerd om in noodsituaties hulp in te roepen. Dit is gewaarborgd door communicatiemiddelen, het voorkomen van solitair werken en een basisinstructie BHV aan alle veldwerkers. Voor alle perifere werkplekken is bepaald op welke hulp zij (lokaal) kunnen terugvallen bij gezondheidsproblemen of ongevallen.

Oplossing: Geef voorlichting en instructie over BHV in de perifere werkplekken.

2. Rookvrije omgeving

Stelling: Medewerkers kunnen werken en pauzeren in een rookvrije omgeving.

Toelichting: Wanneer medewerkers langdurig op pad zijn met collega’s of anderen die roken, kan het voor hen moeilijk zijn om bezwaar te uiten wanneer anderen in hun aanwezigheid willen roken.

Oplossing:Handhaaf een rookverbod ook in buitenlocaties en voertuigen.

3. Solitair werken

Stelling: In principe worden risicovolle werkzaamheden in afgezonderde gebieden of werkruimtes altijd in team van minimaal twee personen verricht.

Toelichting: Zowel uit het oogpunt van sociaal isolement als ook in verband met calamiteiten, wordt het solitair werken zoveel als mogelijk voorkomen. Daar waar solitair werken toch noodzakelijk is mogen geen risicovolle werkzaamheden worden verricht zoals het betreden van besloten ruimtes, werken met gevaarlijke gereedschappen en arbeidsmiddelen, e.d. Een sluitend stelsel van afspraken en communicatiemiddelen dient te waarborgen dat bij incidenten medewerkers snel hulp kunnen inroepen en gelokaliseerd kunnen worden.

Oplossing: Voorkom solitair werken. Daar waar het niet anders kan, waarborg te allen tijde communicatiemiddelen en meldsysteem.