Digi-RIE Tijd- en Plaats Onafhankelijk werk (8.2)

Digi-RIE Tijd- en Plaats Onafhankelijk werk (8.2)

8.2 Tijd- en Plaats Onafhankelijk Werken

1. Beleid

Stelling: Er zijn afspraken gemaakt over het structureel tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Deze zijn vastgelegd en worden regelmatig geëvalueerd.

Toelichting: De wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden legt ook verplichtingen op aan de werkgever als er sprake is van plaatsonafhankelijke arbeid. Bij beeldschermwerk gaat het dan om het eventueel verstrekken van een werkplek en ergonomie van de werkplek. een werkgever laat plaatsonafhankelijke arbeid verrichten als hij ermee instemt of (stilzwijgend) accepteert dat een medewerker thuis werkt. Het gevolg is dat in (nagenoeg) alle gevallen sprake is van plaatsonafhankelijke arbeid met de daaraan verbonden verplichtingen uit de wet- en regelgeving.

Oplossing:Zorg voor een beleid met de Arbowet geïntegreerd

2. Inrichting thuiswerkplek

Stelling: Er zijn afspraken gemaakt over de inrichting van de werkplek bij tijd- en plaatsonafhankelijk werken bij de medewerkers thuis.

Toelichting: De afspraken conform de Arbowet kunnen vast gelegd worden in een getekende afspraak met medewerker. 1 a 2 x per jaar opnieuw bekijken/afspreken

Oplossing: –

3. Voorlichting

Stelling: De medewerker is goed geïnformeerd over de juiste manier van werken en juiste inrichting van de werkplek bij tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Toelichting: In het actueel houden en borgen van het arbobeleid is het van belang alle betrokkenen regelmatig te informeren c.q. te instrueren over welke risico’s er zijn en welke maatregelen hierbij zijn genomen. De boodschap blijft beter hangen als er verschillende media worden gebruikt. Denk aan korte voorlichtings- en instructiesessies, maar ook aan brochures, e-mailings, posters, etc. Maak duidelijk wat het belang voor de medewerker zelf is, naast de zorgplicht die hierin voor de werkgever/leidinggevende bestaat.

Oplossing: Organiseer periodiek voorlichting en instructie, gebruik daarbij verschillende middelen en media (zie Leeroplossingen Arbocatalogus provincies)