Digi-RI&E Toelichting

Digi-RI&E Toelichting

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Een RI&E vormt als het ware het fundament van het arbobeleid. Pas als je weet waar de risico’s liggen en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kan je de juiste maatregelen nemen. Met de Digi-RI&E biedt het A&O-fonds een digitaal instrument voor provincies voor de uitvoering van de RI&E’s.

Digi-RI&E Provincies

In de voor provincies op maat gemaakte digitale RI&E Provincies (Digi-RI&E) kunnen de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn worden geïnventariseerd en geëvalueerd en kan het plan van aanpak gemaakt worden. Het is bovendien een instrument dat de mogelijkheid biedt tot maatwerk.

Inrichten

De Digi-RI&E kan optimaal worden ingericht voor de organisatie met de eigen organisatiestructuur. Bij de start van elke nieuwe RI&E kan gekozen worden voor welke organisatieonderdelen deze RI&E geldt. Dit biedt de vrijheid om het proces van de uitvoering van RI&E’s vorm te geven zoals je zelf wilt.

Samenstellen

De vragenlijst Digi-RIE Provincies bestaat uit 14 hoofdstukken, al dan niet onderverdeeld naar verschillende paragrafen. In elk hoofdstuk wordt een apart thema behandeld, zoals Werkdruk (hoofdstuk 5) of Schadelijk geluid (hoofdstuk 13).

In de Digi-RIE kies je die thema’s die relevant zijn voor de betreffende RI&E door de desbetreffende hoofdstukken en/of paragrafen te selecteren. Alleen over de gekozen onderwerpen worden in die RI&E vragen gesteld. Hiermee biedt de Digi-RI&E je de vrijheid om de RI&E vorm te geven zoals jij wilt.

Inventariseren en evalueren

Bij de stap inventariseren beantwoord je de vragen per onderwerp. Hierbij heb je de mogelijkheden: Ja, Nee, of Niet van Toepassing. Bij elk geconstateerd knelpunt kan je aangeven hoe hoog het risico is (evalueren). Je krijgt een suggestie voor de risicoklasse. Als je daarvan wilt afwijken, moet je toelichten waarom.

Rapporteren

De Digi-RI&E biedt je de mogelijkheid om verschillende ‘rapportages’ te genereren: een lege vragenlijst, Plan van Aanpak met de knelpunten en maatregelen en een overzicht van alle ingevulde informatie produceren (Alle vragen en antwoorden) in Word, Excel of PDF. Per rapport kan je selecteren wat je in het rapport terug wilt zien.

Plan van aanpak uitvoeren

Als je één of meer knelpunten hebt gevonden waarvoor maatregelen zijn geformuleerd, dan komen die in je Plan van Aanpak terecht. Vervolgens gaat het er natuurlijk om dat je de voorgenomen maatregelen ook uitvoert en dat de voortgang wordt bijgehouden. De Digi-RI&E biedt een overzicht van alle maatregelen uit alle RI&E’s die je hebt ingevuld. Je kunt sorteren en filteren op diverse criteria. En je kunt van hieruit de status bijwerken en wanneer een maatregel is afgerond, kan je van hieruit ook de einddatum invullen. Het gefilterde overzicht kan je exporteren naar Excel.