Digi-RIE Schoonmaak en hygiëne (6.5)

Digi-RIE Schoonmaak en hygiëne (6.5)

6.5 Schoonmaak en hygiëne

Hoofdstuk 6 (Gebouw (kantoor/steunpunt)) is een verplichte module voor alle gebouwen en terreinen van de provincie. De module is gericht op de algemene risico’s die er zijn door verkeer naar en in de gebouwen en terreinen, en er wordt gevraagd of de basisvoorzieningen in de gebouwen adequaat zijn.

1. Schoonmaak en onderhoud algemene ruimtes

Stelling: Bij schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden worden adequate maatregelen getroffen om ongevallen te voorkomen.

Toelichting: Bij werkzaamheden in gangen, trappenhuizen en andere gemeenschappelijke ruimtes, worden de gebruikelijke vluchtroutes belemmerd, en kunnen voorbijgangers risico’s lopen door bijvoorbeeld vallende objecten of omdat de vloer glad is (denk aan glazenwassen, vloeren reinigen, bekabelen etc.).

Oplossing: Neem maatregelen op in schoonmaak en onderhoudsplan om afzettingen en eventuele alternatieve verkeersroutes te creëren wanneer gevaren dit noodzakelijk maken. Voorkom werkzaamheden in verkeersroutes op ‘piekmomenten’.

2. Bouwkundig geschikt om schoon te houden

Stelling: De werkruimtes zijn zodanig ingericht dat schoonmaak gemakkelijk is.

Toelichting: Alle werkoppervlakken en bekleding van de werkruimte zijn van zodanig materiaal en in dusdanig goede staat dat zij bestand zijn tegen de optredende verontreinigingen en goed schoon te houden zijn. Vloeren en wanden moeten voldoende gesloten zijn uitgevoerd (houdt wel rekening met akoestiek) geen kieren of gaten vertonen en mogen niet aangetast worden door de producten (chemische reactie) of processen (hittebestendig) inclusief de toegepaste schoonmaakmiddelen. De vloeren kunnen glad worden bij schoonmaak, zeker als er water op blijft staan doordat de vloer niet gelijk is. Let ook op onbereikbare plekken of het risico op schade als er bij het schoonmaken met water of andere middelen wordt gesproeid op apparaten/arbeidsmiddelen. Speciaal waar met voedingsmiddelen gewerkt wordt gelden zware eisen ten aanzien van het goed kunnen schoonhouden.

Oplossing: Houd bij de inrichting en gebruik van de ruimte rekening dat de ruimte goed en veilig schoon gemaakt kan worden.

3. Pauzeruimte

Stelling: Zowel voor bezoekers als eigen personeel is voldoende afgeschermde ruimte beschikbaar voor het pauzeren.

Toelichting: De pauzeruimte is fysiek gescheiden van de werkruimte. Er is voldoende verlichting en ventilatie en adequate zitgelegenheid. Er mag niet gerookt worden in de pauzeruimte.

Oplossing: Creëer voldoende ruimte voor pauzeren conform bovenstaande uitgangspunten.

4. Rustruimte voor zwangeren en ruimte voor kolven

Stelling: Er is een speciale, afsluitbare ruimte beschikbaar waar medewerkers kunnen kolven of, zwangere medewerkers, kunnen gaan liggen om rust te nemen.

Toelichting: De werkgever moet voldoende ruimte (met privacy) bieden voor vrouwen die willen kolven en zwangere medewerkers die verplicht (liggend) rust moeten nemen. Een dergelijke ruimte moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Hygiënisch (warm stromend water, koelkast)
  • Van binnen afsluitbaar
  • Voldoende privacy
  • Voldoende rustig/ afgezonderd
  • Met bed of rustbank
  • Voldoende verse lucht en voorzieningen voor klimaatbeheersing

Oplossing: Zorg voor een afsluitbare ruimte die, op verzoek, gebruikt kan worden voor rusten of kolven. Zorg dat er een bed of rustbank beschikbaar is.

5. Sanitaire voorzieningen

Stelling: Er zijn voldoende, naar sekse gescheiden, sanitaire voorzieningen voor (gehandicapte) medewerkers en bezoekers.

Toelichting: Er dienen voldoende toiletten en wastafels, met zeep en faciliteiten om de handen te drogen, aanwezig te zijn. Daarnaast zijn douches vereist daar waar medewerkers werkzaamheden verrichten waarbij ze vuil worden (werkplaatsen), hoge fysieke inspanning leveren en/of aan hitte bloot staan. Voor gehandicapten dient een aangepast toilet beschikbaar te zijn, toegankelijk voor rolstoelen.

Oplossing: Voldoe aan de in de toelichting genoemde eisen.

6. Hygiëne

Stelling: Er is voorkomen dat medewerkers of bezoekers in contact kunnen komen met besmettingsbronnen of biologische agentia.

Toelichting: Alle sanitaire ruimtes worden voldoende schoongehouden en zijn ze in een goede bouwkundige staat. Daarnaast is voorzien in voldoende ventilatie en worden afvalbakken dagelijks geleegd en gereinigd. In de toiletblokken zijn voldoende wastafels met zeep en faciliteiten om de handen te drogen.

Oplossing: Regel de dagelijks schoonmaak en het onderhoud van de sanitaire ruimtes.

7. Planten en dieren

Stelling: Planten of dieren die overgevoeligheid kunnen veroorzaken of die schadelijke of giftige eigenschappen hebben, worden uit werkruimtes geweerd, met uitzondering van hulpdieren.

Toelichting: Veel planten en dieren kunnen bij daarvoor gevoelige personen gezondheidsklachten (overgevoeligheidsreacties) veroorzaken en kunnen om deze reden problemen geven in werkruimtes. Voor alle dierenverblijven en planten geldt uiteraard dat er adequaat onderhoud gepleegd moet worden om verrotting en/of schimmelvorming te voorkomen en daarmee verspreiding van biologische agentia te vermijden.

Oplossing:

  • Zorg voor structureel (= gepland) onderhoud van planten. Kies planten die geen irriterende stoffen afgeven.
  • Voorkom de aanwezigheid van dieren, behalve in bijzondere omstandigheden (blindegeleidehond etc.). Zorg voor goede schoonmaak.

8. Hygiëne algemene ruimtes

Stelling: Hygiëne van de gemeenschappelijke ruimtes op de afdeling is op orde.

Toelichting: Schoonmaakwerkzaamheden die niet binnen het schoonmaakcontract vallen (bijv. schoonmaak pantry/ kleine keukens/ koelkast op de afdeling) worden regelmatig uitgevoerd.

Oplossing: Maak onderling afspraken over schoonhouden van de algemene ruimtes.