Digi-RIE Regelruimte (5.5)

Digi-RIE Regelruimte (5.5)

5.5 Regelruimte Werkdruk

Regelmogelijkheden vergroten de mogelijkheden om zelfstandig te functioneren en dit motiveert werknemers. Het is daarom wenselijk om in functies zoveel mogelijk regelmogelijkheden ter beschikking te stellen die passend zijn voor de functie en aansluiten bij de competenties van de werknemers.

1. Wijze van werken

Stelling: Medewerkers hebben voldoende invloed op de wijze waarop ze hun werk aanpakken.

Toelichting: Als medewerkers zelf invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop ze hun werk uitvoeren en de volgorde van de taken, zijn ze daardoor ook in staat om kleine problemen in de uitvoering zelf op te lossen of te voorkomen door een andere volgorde van werken te kiezen.

Oplossing: Geef medewerkers zoveel mogelijk regelruimte in de aanpak van hun eigen werk.

2. Werktempo

Stelling: Medewerkers hebben voldoende invloed op het tempo van hun werk.

Toelichting: Als medewerkers zelf invloed kunnen uitoefenen op het werktempo hebben ze meer de mogelijkheid om belasting en belastbaarheid individueel af te stemmen.

Oplossing: Geef medewerkers zoveel mogelijk regelruimte in de aanpak van hun eigen werk.

3. Werkplekinrichting en -omgeving

Stelling: Medewerkers hebben zelf invloed om hun werkomgeving te beïnvloeden (licht, klimaat, geluid) en in te richten (werkplek).

Toelichting: Regelmogelijkheden vergroten de mogelijkheden om zelfstandig te functioneren en dit motiveert medewerkers. Risico hierbij is dat individuele wensen m.b.t. het binnenklimaat met elkaar kunnen botsen.

Oplossing: Geef medewerkers zoveel mogelijk regelruimte om hun werkomgeving te beïnvloeden.

4. Pauzes

Stelling: Medewerkers kunnen binnen redelijke grenzen zelf bepalen wanneer ze een pauze nemen (sanitair, koffie halen, roken).

Toelichting: –

Oplossing: Geef medewerkers zoveel mogelijk regelruimte in de aanpak van hun eigen werk.

5. Contact met collega’s

Stelling: Medewerkers kunnen binnen redelijke grenzen zelf bepalen hoe lang en hoe vaak ze contacten onderhouden met collega’s.

Toelichting: –

Oplossing: Geef medewerkers zoveel mogelijk regelruimte in de aanpak van hun eigen werk.

6. Terugkoppeling

Stelling: Medewerkers krijgen voldoende terugkoppeling over de kwaliteit en het resultaat van hun werk.

Toelichting: Wanneer medewerkers voldoende feedback krijgen zijn ze mede daardoor in staat om hun werk en de kwaliteit ervan bij te stellen.

Oplossing: Zorg voor voldoende en adequate feedback van leiding en collega’s.

7. Informatie

Stelling: Medewerkers zijn voldoende op de hoogte van ontwikkelingen in de organisatie, veranderingen in de organisatie etc. en kunnen dit indien nodig toepassen in hun eigen werkzaamheden.

Toelichting: Wanneer medewerkers voldoende terugkoppeling krijgen over de ontwikkelingen zijn ze mede daardoor in staat om hun werk en de kwaliteit ervan bij te stellen.

Oplossing: Informeer medewerkers via bulletins, email, intranet en werkoverleg. Maak communicatie waar mogelijk tweerichtingsverkeer.

8. Werk- en rusttijden

Stelling: De medewerkers krijgen voldoende rust tussen hun diensten.

Toelichting: Voor sommige medewerkers kunnen bijzondere diensten aan de orde zijn, waardoor zij buiten kantooruren en gedurende langere werkdagen dan gebruikelijk actief zijn. Dit geldt zeker voor bijzondere omstandigheden zoals bij calamiteiten en in periodes dat er veel strooiwerk te doen is. Ook in die omstandigheden moeten de grenzen gerespecteerd worden van de maximale tijd dat personen aaneengesloten aan het werk (mogen) zijn en ook moeten er rustdagen zijn. Wanneer medewerkers voor het eerst nachtarbeid gaan verrichten worden medewerkers in de gelegenheid gesteld een arbeidsgezondheidkundig onderzoek te ondergaan.

Oplossing: Handhaaf de regeling werk- en rusttijden. Biedt bij eerste keer nachtarbeid een arbeidsgezondheidkundig onderzoek aan.