Digi-RIE Gangen en trappen (6.2)

Digi-RIE Gangen en trappen (6.2)

6.2 Gangen en trappen

Hoofdstuk 6 (Gebouw (kantoor/steunpunt)) is een verplichte module voor alle gebouwen en terreinen van de provincie. De module is gericht op de algemene risico’s die er zijn door verkeer naar en in de gebouwen en terreinen, en er wordt gevraagd of de basisvoorzieningen in de gebouwen adequaat zijn.

1. Bouwkundige staat 

Stelling: Vloeren, gangen en trappen zijn veilig uitgevoerd en goed onderhouden c.q. verkeren in goede staat.

Toelichting: Er is in de regel sprake van grote verkeersstromen binnen de kantoorgebouwen. Zorg dat vloeren geen oneffenheden hebben en ook niet glad zijn. Zorg voor afdoende
afscherming van plekken waar valgevaar is (middels het plaatsen van leuningen, kantplanken, etc.). Scherm looproutes af waar voorwerpen naar beneden kunnen vallen. Zorg voor voldoende brede gangpaden (let ook op opstelling van kasten, kapstokken etc. in het gangpad). Zorg er voor dat er geen scherpe uitsteeksels, ruwe materialen of splinters aanwezig zijn (zoals kapstokhaken). Zorg ervoor dat deuren deels doorzichtig zijn, en dicht zijn of dicht kunnen gaan bij brand (als ze bedoeld zijn als brand- of rookscheiding). Voor glas in looproutes en gangen geldt dat dit veilig wordt toegepast. Markeer (duidelijk zichtbaar) dat er een wand/deur van glas is, als er een risico is dat er tegen geleund of gedrukt kan worden. Zorg voor veiligheidsglas, of afdoende bescherming, , als iemand of iets er tegen aan kan vallen of /stoten. Let ook op dat als het glas zou breken dat het niet op personen kan vallen. Zorg bovendien voor goede (nood)verlichting in gangen en op trappen. Vloeren, trappen en gangen moeten voldoen aan de bepalingen van het Bouwbesluit en het Handboek Toegankelijkheid.

Oplossing:

  • Neem zo nodig maatregelen zoals genoemd in de toelichting.
  • Pas trappen of routing van personenverkeer aan.