Digi-RIE Fitnessruimte (7.5)

Digi-RIE Fitnessruimte (7.5)

7.5 Fitnessruimte

In hoofdstuk 7 komen aanvullende aandachtspunten naar voren die specifiek gelden voor desbetreffende ‘speciale’ werkruimtes c.q. werksoorten in de kantoorgebouwen/ steunpunten.

1. Fitnessapparaten

Stelling: Gebruikte elektrische apparaten of machines voldoen aan de daartoe strekkende eisen en kunnen geheel veilig door de medewerkers worden gebruikt.

Toelichting: Laat alle veiligheidsvoorzieningen aan apparaten intact en ga niet zelf sleutelen aan apparaten. Zorg dat er bij defecten direct door een terzake deskundig persoon gerepareerd wordt. Zorg dat de stroom van alle elektrische apparaten afgesloten wordt wanneer deze niet gebruikt worden. Machines, gereedschappen en hulpmiddelen moeten periodiek onderhouden en gekeurd worden op basis van de voorschriften.

Oplossing: Pas de in de toelichting aangegeven maatregelen toe.

2. Sanitaire voorzieningen

Stelling: Er zijn voldoende, naar sekse gescheiden, sanitaire voorzieningen voor (gehandicapte) medewerkers en bezoekers.

Toelichting: Er dienen voldoende toiletten en wastafels, met zeep en faciliteiten om de handen te drogen, aanwezig te zijn. Daarnaast zijn douches vereist daar waar medewerkers hoge
fysieke inspanning leveren. Voor gehandicapten dient een aangepast toilet beschikbaar te zijn, toegankelijk voor rolstoelen.

Oplossing: Voldoe aan de in de toelichting genoemde eisen.

3. Hygiëne

Stelling: Er is voorkomen dat medewerkers of bezoekers in contact kunnen komen met besmettingsbronnen of biologische agentia.

Toelichting: Alle sanitaire ruimtes worden voldoende schoongehouden en zijn in een goede bouwkundige staat. Daarnaast is voorzien in voldoende ventilatie en worden de afvalbakken dagelijks geleegd en gereinigd. In de toiletblokken zijn voldoende wastafels met zeep en faciliteiten om de handen te drogen.

Oplossing: Regel de dagelijks schoonmaak en het onderhoud van de sanitaire ruimtes.

4. Bouwkundig geschikt om schoon te houden

Stelling: De werkruimtes zijn zodanig ingericht dat schoonmaak gemakkelijk is

Toelichting: Alle werkoppervlakken en bekleding van de werkruimte zijn van zodanig materiaal en in dusdanig goede staat dat zij bestand zijn tegen de optredende verontreinigingen en goed schoon te houden zijn. Vloeren en wanden moeten voldoende gesloten zijn uitgevoerd (houdt wel rekening met akoestiek) geen kieren of gaten vertonen en mogen niet aangetast worden door de producten (chemische reactie) of processen (hittebestendig) inclusief de toegepaste schoonmaakmiddelen. De vloeren kunnen glad worden bij schoonmaak, zeker als er water op blijft staan doordat de vloer niet egaal is. Let ook op onbereikbare plekken of het risico op schade als er bij het schoonmaken met water of andere middelen wordt gesproeid op apparaten/arbeidsmiddelen.

Oplossing:Houd bij de inrichting en gebruik van de ruimte rekening dat de ruimte goed en veilig schoon gemaakt kan worden.

5. Instructie

Stelling: Er is een duidelijke instructie voor alle apparaten aanwezig voor de gebruikers.

Toelichting: Medewerkers moeten goed geïnformeerd worden over de wijze waarop de apparaten gebruikt dienen te worden, zodat gezondheidsschade voorkomen wordt.

Oplossing: Zorg dat van elk apparaat duidelijk is hoe deze op een gezonde wijze te gebruiken is.

6. Toezicht kwetsbare groepen

Stelling: Er is toezicht bij gebruik van de apparaten door kwetsbare groepen.

Toelichting: Onder kwetsbare groepen wordt verstaan: nieuwe deelnemers en deelnemers met fysieke problemen.
Oplossingen

Oplossing: Zorg dat de kwetsbare groepen onder toezicht de apparaten op een gezonde wijze kunnen gebruiken.