Digi-RIE Controleruimte (7.7)

Digi-RIE Controleruimte (7.7)

7.7 Controleruimte

In hoofdstuk 7 komen aanvullende aandachtspunten naar voren die specifiek gelden voor desbetreffende ‘speciale’ werkruimtes c.q. werksoorten in de kantoorgebouwen/ steunpunten.

Onder controleruimte wordt verstaan: meldkamer, bedieningsruimte (op afstand) en beveiligingsloge.

1. Cameratoezicht

Stelling: Camera’s bieden voldoende zicht op het te bedienen object en directe omgeving .

Toelichting: Voor een veilige bediening en inschatting van de situatie moet de operator goed zicht hebben onder alle omstandigheden; denk aan weer- en verkeerssituaties.

Oplossing:

  • Zorg voor deugdelijk onderhoud aan de camera’s
  • Evalueer de plaatsing van de camera’s

2. Aantal te bedienen objecten

Stelling: Het aantal te bedienen objecten is in balans met de capaciteit van de operator

Toelichting: Operators werken in een omgeving die voldoende rust en concentratie biedt om het werk uit te kunnen voeren.

Oplossing: Stem de bezetting af op de verwachte drukte, het aantal te bedienen objecten en de conditie van de operator(s).

3. Inrichting controleruimte

Stelling: De inrichting van de controleruimte voldoet aan de ergonomische beginselen en en heeft een goede klimaatbeheersing.

Toelichting: Omdat de controleruimte 24 uur per dag wordt gebruikt, gelden specifieke eisen ten aanzien van meubilair, ventilatie en nachtverlichting.

Oplossing: Voor de inrichting van deze controleruimtes gelden specifieke eisen, met name voor de opstelling van de beeldschermen en de keuze van het meubilair, verlichting en voldoende ventilatie.