Digi-RIE Beleid (5.1)

Digi-RIE Beleid (5.1)

5.1 Beleid Werkdruk

Naast agressie en geweld en andere ongewenste omgangsvormen behoort werkdruk als factor die mogelijk tot werkstress kan leiden, tot het aandachtsgebied Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA). Werkdrukverhogende factoren worden in deze module beoordeeld
Kijk voor oplossingen, maatregelen en goede voorbeelden van provincies op de Arbocatalogus Provincies.

1. Duidelijk beleid

Stelling: Er wordt een duidelijk beleid gevoerd ten aanzien van de balans tussen belasting en belastbaarheid van medewerkers.

Toelichting: Goed werkdrukbeleid ontwikkelen betekent een structurele aanpak inrichten, en deze borgen.

Oplossing: Een structurele aanpak en borging kan er als volgt uitzien:

  1. Voer een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit. Je moet precies weten of werkdruk in jouw organisatie een risico is en zo ja, waar het met name speelt.
  2. Verricht aanvullend onderzoek. Maak onderscheid tussen teams en zoek per geval uit wat de precieze oorzaken van werkdrukproblemen zijn. Dit is onmisbaar om goede maatregelen te formuleren.
  3. Maak een Plan van Aanpak. Benoem welke maatregelen je neemt om de balans te verbeteren.
  4. Voer het Plan van Aanpak uit. Ga aan de slag met de maatregelen die je hebt geformuleerd.
  5. Zorg voor goede evaluatie. Beoordeel geregeld de voortgang van de maatregelen uit het Plan van Aanpak. Bereik je het effect dat je voor ogen had? Herhaal na een paar jaar de RI&E om vast te stellen of je duurzaam succes hebt geboekt.

2. Terugkoppeling aan medewerkers

Stelling: Voortgang van de uitvoering van het Plan van aanpak wordt teruggekoppeld aan alle geledingen van de organisatie.

Toelichting: Een onderzoek is pas effectief als er iets met de resultaten gebeurt. Hoe eerder de resultaten worden getoond, des te sneller kan er actie worden genomen. Houd medewerkers ook op de hoogte van de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak.

Oplossing: Organiseer dat iedereen op de hoogte is van de resultaten van het onderzoek als ook van de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak.