Digi-RIE Baliewerkplek/ontvangstruimte (7.1)

Digi-RIE Baliewerkplek/ontvangstruimte (7.1)

7.1 Baliewerkplek/ontvangstruimte

In hoofdstuk 7 komen aanvullende aandachtspunten naar voren die specifiek gelden voor desbetreffende ‘speciale’ werkruimtes c.q. werksoorten in de kantoorgebouwen/ steunpunten.

1. Ergonomie baliewerkplekken

Stelling: De baliewerkplek voldoet aan de eisen zoals gesteld in de toelichting.

Toelichting: Welk balieontwerp ergonomisch het beste is, hangt sterk af van het gebruik van de balie. De baliemedewerker en de bezoeker moeten elkaar in beginsel op gelijke ooghoogte kunnen aankijken. De werkplek biedt voldoende bewegingsruimte en is zoveel mogelijk vrij van obstakels die het werken of de toegang naar de werkplek bemoeilijken (let op ongelijke (verhoogde) vloer!) De balie waaraan de medewerker werkt moet voldoen aan de beginselen van de ergonomische werkplek. Denk bij de inrichting ook aan het binnenklimaat.

Oplossing: Bouw de balie op volgens de ergonomische criteria die daarvoor gelden.

2. Veiligheid

Stelling: Er zijn afspraken omtrent de veiligheid van balie- en ontvangstmedewerkers.

Toelichting: –

Oplossing:Bij ongewenst gedrag kunnen medewerkers alarm slaan (noodknop, cameratoezicht, beveiliging, etc.). Dit geldt ook voor eventuele spreekkamers. Zorg dat medewerkers voorgelicht en getraind zijn in het omgaan met ongewenst gedrag.

3. Langdurig staan

Stelling: De werkzaamheden worden voldoende afgewisseld, waarbij langdurig staan wordt voorkomen.

Toelichting: Om gezondheidsklachten te voorkomen is het van belang dat medewerkers kunnen afwisselen van werkhouding. Onder staand werk wordt langdurig plaatsgebonden (binnen 1m²) staand werken bedoeld. Vooral het afwisselen van houdingen is van belang. Langdurig staan kan gezondheidsklachten veroorzaken.

Oplossing: Eenzijdige houdingen kunnen voorkomen worden door staan, zitten en lopen regelmatig af te wisselen.