Digi-RIE Arbeidsvoorwaarden (5.4)

Digi-RIE Arbeidsvoorwaarden (5.4)

5.4 Arbeidsvoorwaarden Werkdruk

Naast agressie en geweld en andere ongewenste omgangsvormen behoort werkdruk als factor die mogelijk tot werkstress kan leiden, tot het aandachtsgebied Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA). Werkdrukverhogende factoren worden in deze module beoordeeld
Kijk voor oplossingen, maatregelen en goede voorbeelden van provincies op de Arbocatalogus Provincies.

1. Relatieve hoogte salaris

Stelling: Medewerkers hebben een salaris dat vergelijkbaar is met vergelijkbare functies in andere organisaties

Toelichting: Een rechtvaardig beloningssysteem (loongebouw en de wijze waarop dat wordt toegepast) draagt ertoe bij dat medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen bij werk en organisatie.

Oplossing: –

2. Beloningsdifferentiatie

Stelling: Medewerkers hebben zicht op de wijze waarop er met gratificaties en dergelijke wordt omgegaan.

Toelichting: Een rechtvaardige manier van beloningsdifferentiatie (beleid en de wijze waarop dat wordt toegepast) draagt ertoe bij dat medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen bij werk en organisatie. Beloningsdifferentiatie heeft een motiverende werking wanneer het goed wordt ingezet, maar een demotiverende werking wanneer beleid en de toepassing niet duidelijk zijn.

Oplossing: Zorg voor duidelijk beleid en toepassing daarvan.

3. Waardering door organisatie en maatschappij

Stelling: Het werk dat de medewerker verricht wordt ook buiten de directe werkkring gewaardeerd.

Toelichting: Informatie en voorlichting over de bijdrage van het werk in een groter geheel helpen de medewerker om zijn werk te plaatsen in een groter verband, en daaraan arbeidszingeving te ontlenen.

Oplossing: Informeer medewerkers en communiceer met hen over de betekenis van hun werk in een breder verband.

4. Loopbaanmogelijkheden

Stelling: De medewerker kan zelf richting geven aan zijn loopbaan, door scholingsmogelijkheden, gelegenheid om nieuwe taken op te pakken, etc.

Toelichting: Het is van belang om medewerkers zelf invloed te geven op hun loopbaanmogelijkheden door daarop actief beleid te voeren: ‘het goede gesprek’, cao-afspraken m.b.t. ontwikkeling, scholingsbeleid, taakroulatie, etc.

Oplossing: Ontwikkel loopbaanbeleid waarin de medewerker zelf een actieve rol vervult.