Digi-RIE Arbeidsverhoudingen (5.3)

Digi-RIE Arbeidsverhoudingen (5.3)

5.3 Arbeidsverhoudingen Werkdruk

Naast agressie en geweld en andere ongewenste omgangsvormen behoort werkdruk als factor die mogelijk tot werkstress kan leiden, tot het aandachtsgebied Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA). Werkdrukverhogende factoren worden in deze module beoordeeld
Kijk voor oplossingen, maatregelen en goede voorbeelden van provincies op de Arbocatalogus Provincies.

1. Werkoverleg

Stelling: Werkoverleg is georganiseerd en functioneert goed.

Toelichting: Werkoverleg dient om binnen het team, de afdeling etc. met elkaar af te stemmen over het werk, geïnformeerd te worden over ontwikkelingen in de onderneming, te kunnen meepraten over die ontwikkelingen. Werkoverleg kan formeel van karakter zijn (agenda, notulen, etc.) of informeel. De periodiciteit is afhankelijk van de aard van het werk.

Oplossing: Organiseer werkoverleg in samenspraak met betrokken medewerkers.

2. Functionele ondersteuning

Stelling: Tijdens de werkzaamheden kunnen medewerkers functionele steun krijgen van collega’s of leidinggevenden.

Toelichting: Functionele steun is nodig voor het oplossen van problemen en storingen die de medewerker niet zelf kan oplossen. Let daarbij speciaal op risicogroepen: medewerkers die niet gemakkelijk om hulp vragen zoals medewerkers in de proeftijd, maar ook medewerkers die moeite hebben met nieuwe technische ontwikkelingen.

Oplossing: Organiseer functionele steun naar wens en mogelijkheden. Voor nieuwe medewerkers kan een mentor handig zijn.

3. Collegiale contacten

Stelling: Tijdens de werkzaamheden is er gelegenheid voor het onderhouden van sociale contacten met collega’s.

Toelichting: Werken op geïsoleerde plekken, in te hoog werktempo etc. kan het onderhouden van sociale contacten belemmeren. Waar mensen samenwerken kunnen de verhoudingen vertroebeld raken door botsende belangen of gewoon door misverstanden.

Oplossing: Houd als leidinggevenden voeling met de onderlinge verhoudingen in het team en maak het indien nodig bespreekbaar.

4. Rekening houden met mening van medewerkers

Stelling: Leidinggevenden houden rekening met de mening van medewerkers.

Toelichting: Medewerkers worden niet als een ‘nummer’ behandeld, mogen meepraten over zaken die hen aangaan of betrekking hebben op hun werk.

Oplossing: –

5. Waardering door leidinggevende

Stelling: Medewerkers voelen zich in het algemeen gewaardeerd door hun leidinggevenden.

Toelichting: In een medewerkertevredenheidsonderzoek kan dit nader onderzocht worden.

Oplossing: Zorg voor een werkcultuur waarin waardering tonen normaal is.